DYŻURY APTEK 2019

Rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu olkuskiego

Harmonogram dyżurów pracy aptek w Olkuszu w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy 

Harmonogram dyżurów pracy aptek w Wolbromiu w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy 

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW 2018

W gminach w naszym powiecie znajdują się punkty, w których mieszkańcy mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Przedstawiamy spis tych punktów oraz szczegóły dotyczące otrzymania pomocy.

SPIS PUNKTÓW BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ