I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu otrzymało akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej dla utworzenia w roku szkolnym 2016/2017 klasy akademickiej SGH. Szkoła Główna Handlowa zaprosiła do współpracy w programie tylko 45 liceów w Polsce. Szkoła jako jedyna w powiecie olkuskim i w województwie małopolskim ma prawo do tworzenia klasy akademickiej. Od 1 września 2016 roku klasa 1a oferująca przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski będzie posiadała oprócz patronatu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego także patronat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jakie nowe możliwości kształcenia stwarza klasa akademicka SGH?

Celem programu„Klasa akademicka SGH”jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się liceami w Polsce. Udział w programie stwarza licealistom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Cykliczne zajęcia rozwijają zainteresowania naukami ekonomicznymi i przygotowują do studiów na najbardziej prestiżowej uczelni w Polsce. Klasa akademicka pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. Nawiązanie współpracy pozwoli na podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z ekonomią, finansami, bankowością oraz zarządzaniem. W ramach programu współpracy z SGH organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z Biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Co proponuje się uczniom klasy akademickiej SGH?

Ważnymi elementami procesu kształcenia w obszarze ekonomii i przedsiębiorczości w klasie objętej patronatem SGH będą:

  • cykliczne warsztaty, tzw. Maratony przedsiębiorczości, podczas których młodzież będzie uczestniczyła w ćwiczeniach symulacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami biznesu i zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli środowiska akademickiego;

  • zajęcia matematyczne i językowe (klasa z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, które są wymagane podczas rekrutacji na studia ekonomiczne );

  • szkolne dni kariery, podczas których uczniowie odwiedzą lokalne przedsiębiorstwa, zapoznając się z kulturą organizacyjną, organizacją pracy i wymaganiami pracodawców;

  • uczestnictwo w różnego typu konkursach wiedzy ekonomicznej, organizowanych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim (w tym również w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej);

  • redagowanie artykułów o tematyce ekonomicznej na stronie internetowej szkoły i do mediów lokalnych ,

  • obozy naukowe – tematyczne dostosowane do potrzeb i zainteresowania uczniów.

SGH to marka, której nie trzeba reklamować - szkoła jest dumna, że otrzymała akredytację tak renomowanej uczelni.