Ponad półtora tysiąca stacji benzynowych zostało skontrolowanych w poprzednim roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na liście znalazły się również stacje benzynowe z terenu powiatu olkuskiego. Niezapowiedziane kontrole pojawiły się na 4 stacjach.

Dane z kontroli, opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczą okresu od 18 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Kontrole były przeprowadzone losowo, a kontrolerzy pojawili się na 1537 stacjach paliw w całej Polsce. Pobrali tam próbki paliw: PB 95, PB 98, ON i biopaliw ciekłych. Jakość paliw została sprawdzona w następujących punktach w naszym powiecie:

  • CZEKAJ JACEK Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa "MARLIBO" CZEKAJ JACEK, 32-300 OLKUSZ, Al. 1000-lecia (Orlen)
  • MGM Energy Group Sp.z o.o. 32-300 OLKUSZ, ul. Długa 2A
  • LINOSZCZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 32-310 KLUCZE, ul. Olkuska 66C
  • POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA nr 641, 32-340 WOLBROM, ul. Szosa Olkuska 11

Na Orlenie w Olkuszu oraz w Wolbromiu badana była jedynie benzyna, a na pozostałych stacjach oprócz benzyny, zbadany został również olej napędowy. Kontrola na stacji przy ulicy Długiej w Olkuszu miała miejsce 20 stycznia 2016 roku, a pozostałe trzy stacje zostały skontrolowane 20 października 2016 roku.

Na szczęście we wszystkich badanych w naszym powiecie stacjach nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Badane próbki pochodzące w wymienionych wyżej stacji spełniały wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki.

W całym kraju w 50 próbkach wykryto nieprawidłowości, co stanowi 3,3% wszystkich badanych, w ubiegłym roku było to 5,3%. Najczęstsze odchylenie od norm dotyczy oleju napędowego z niewłaściwą odpornością na utlenianie (konsekwencją może być zatykanie dysz wtryskiwaczy), niewłaściwą temperaturą zapłonu (spadek mocy silnika) czy zbyt wysoką zawartość siarki w próbkach.