W sobotę, 29 września w Bydlinie zakończył się 32. Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, zorganizowany przez PTTK w Olkuszu i olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy AK. W uroczystym podsumowaniu dwudniowego wydarzenia uczestniczyli organizatorzy rajdu, drużyny biorące w nim udział i zaproszeni goście.

Uczestnicy rajdu podzieleni zostali na dwie grupy. Starsza obejmowała klasy szkół podstawowych V-VIII oraz szkoły średnie. Dzieci i młodzież z tej grupy wiekowej brali udział w rajdzie dwudniowym i mieli do pokonania 16-kilometrową trasę z Olkusza do Bydlina, wykonując na poszczególnych etapach przewidziane zadania rajdowe. Młodsi uczestnicy pokonywali krótszą, 7-kilometrową trasę (w przemarszu jednodniowym).Wszyscy „rajdowcy” spotkali się na mecie przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie, gdzie odbyło się rozdanie nagród najlepszym drużynom i poczęstunek dla każdego – grochówka przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bydlinie. Przed podsumowaniem rajdu dzieci i młodzież z opiekunami uczestniczyli we mszy świętej w Bydlińskim kościele p.w. św. Małgorzaty.

Wyniki rajdu:

W rajdzie dwudniowym I miejsce zajęła drużyna ministrantów z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu (patron drużyny: ks. Józef Jarza), II miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu (patron drużyny Józef Lipa ps. „Sewer”), a III miejsce Szkoła Podstawowa w Jeżówce (patron: Gerard Woźnica PS. „Hardy”). W rajdzie jednodniowym pierwsze miejsce ex aequo zdobyły dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Żuradzie.Gratulacje najlepszym drużynom oraz podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu składali organizatorzy oraz goście, m.in. por. Czesław Grzanka, prezes Koła ŚZŻAK w Kluczach, Bogusław Paś, przewodniczący Rady Gminy Klucze, reprezentujący samorząd gminny podczas tej uroczystości i Lidia Gądek, poseł na Sejm RP.

Atrakcją dla dzieci i młodzieży był udział w rajdzie rekonstruktorów w mundurach Wojska Polskiego (wg. wzoru mundurów, w jakich polscy żołnierze przystąpili do wojny w 1939 roku). W Bydlinie obecne były także stoiska Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i lasów Państwowych Nadleśnictwa Olkusz.Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.