14 lipca na trasie Ogrodzieniec - Klucze w godzinach południowych przewidziany jest przejazd kolarzy uczestniczących w Tour de Pologne. Zapraszamy do kibicowania i jednocześnie uprzedzamy w imieniu organizatorów o utrudnieniach w ruchu drogowym w czasie wyścigu.

Utrudnień w ruchu można spodziewać się na trasie Rodaki - Klucze - Olkusz.

Plan wyścigu na tym odcinku wygląda następująco:

12.15 - start wyścigu w Zawierciu

ok. 12.40 - kolarze wjazdą w granice Gminy Klucze od strony Rodak

ok. 12.55 - wjazd do Klucz (Klucze-Osada) - kolarze ulicą Zawierciańską skierują się w stronę ronda w Kluczach, po opuszczeniu ronda ulicą Bolesławską, a następnie obwodnicą k. stacji paliw pojadą w kierunku Olkusza.

Uwaga! Ruch na trasie przejazdu będzie w tym czasie całkowicie wstrzymany!