Młodzi mieszkańcy Olkusza, uczniowie szkół podstawowych, coraz chętniej uczestniczą w zajęciach sportowych, szukając alternatywy dla spędzania czasu przy komputerze. Z tego powodu w roku szkolnym 2018/2019 poszerzona zostanie oferta edukacyjna w zakresie wychowania fizycznego. Uruchomione mają zostać trzy dodatkowe oddziały sportowe.

W Szkole Podstawowej Nr 2 (ZSPI) uczniowie klasy pierwszej będą mieć do wyboru akrobatykę lub pływanie. W Szkole Podstawowej Nr 4 uczniowie klasy czwartej zgłębią tajniki piłki siatkowej, a w Szkole Podstawowej Nr 9 powstanie klasa szósta o profilu piłka ręczna dziewcząt i piłka nożna chłopców.

W chwili obecnej Gmina Olkusz finansuje lub dofinansowuje wiele typów zajęć sportowych w olkuskich szkołach. Od dwóch lat realizowane są dwa programy ministerialne dla młodzieży: „Lekkoatletyka dla Wszystkich (SP Nr 3 i SP Nr 5)” oraz „Szkolny Klub Sportowy (SP 1, SP 4, SP 9, SP Gorenice, SP Osiek, SP Zederman)”. Od kilku lat dzieci i młodzież uczą się gry w szachy w ramach programu „Akademia Karpowa”. Uczniowie klas czwartych w ramach lekcji w-f obowiązkowo pływają. Z kolei w klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 4 funkcjonują tak zwane klasy usportowione o zwiększonej liczbie zajęć wychowania fizycznego.

"Klasy sportowe nie są objęte rekrutacją obwodową. Może być do nich przyjęte każde dziecko, które zaliczy egzamin sprawnościowy. Nabór będzie trwał od 26 lutego do 14 marca 2018 roku. Zapisu dokonuje się w wybranej szkole" – informuje Paulina Polak, dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w Gminnym Programie Rewitalizacji w ciągu trzech lat boisko powstanie przy Szkole Podstawowej Nr 1, zmodernizowane zostaną sale gimnastyczne w Zespole Szkolno – Przedszkolym Integracyjnym Nr 1 i nowy blask zyska stadion na Czarnej Górze. Również kryta pływalnia jest systematycznie remontowana i modernizowana. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu używając Karty Multisport. Od dwóch lat w sezonie zimowym działa lodowisko, z którego bezpłatnie korzysta młodzież (także ze szkół ponadpodstawowych) w ramach lekcji WF.


Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.