W niepamięć odchodzą czasy ręcznego sterowania procesami logistycznymi. Duża konkurencja, nacisk na szybki czas realizacji zamówień, duży stopień skomplikowania, to cechy, które zaczynają dominować wśród firm logistycznych. Nie sposób kontrolować magazynu inaczej niż w oparciu o system WMS, czyli informatyczny system zarządzania magazynem (warehouse management system). W tym artykule wyjaśnimy czym jest system WMS i wpłynąć na osiągnięcie większej efektywności Twojego magazynu.

----- ARTYKUŁ SPONSOROWANY -----

Czym właściwie jest system WMS?

System WMS to system nadzorujący zarządzanie logistyką wewnętrzną, a zwłaszcza następującymi obszarami nowoczesnego magazynu:

  • przyjęcie towaru do magazynu
  • składowanie towaru w magazynie
  • wydanie towaru poza magazyn

W ramach przyjęcia towaru do magazynu system nadzoruje wejście do magazynu każdej partii towaru. System nadaje tak zwane numery rejestracyjne (etykiety samoprzylepne wydrukowane z wykorzystaniem technologii kodu kreskowego lub kodu 2D), które są indywidualnym numerem każdego towaru. Na podstawie tego numeru towar jest przez system WMS procesowany w ramach struktury magazynu. Obok numeru rejestracyjnego w procesie przyjęcia towaru do magazynu (zwłaszcza w przypadku towarów po raz pierwszy wchodzących na stan magazynu) ustalane mogą być również wszelkie dane o wymiarach towaru, co będzie podstawą późniejszych procesów nadzorowanych przez WMS.

W ramach składowania, WMS decyduje o przydzieleniu miejsca składowania dla danego towaru. Składowanie odbywa się w oparciu o algorytmy systemu, których zastosowanie ma na celu oszczędność przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu kompletacji zamówień, czy umożliwienie obsługę magazynu zgodnie z logiką FIFO, LIFO, FEFO. Doświadczenia Klientów naszej firmy wskazują, że poprzez użytkowanie systemu WMS można osiągnąć oszczędności nawet do 30% przestrzeni magazynowej. Inwestycja w system WMS okazuje się więc w wielu przypadkach tańsza niż zakup, czy budowa nowego magazynu.

W ramach wydania towaru z magazynu system WMS nadzoruje przygotowanie towaru pod konkretne zamówienie Klienta, czyli kompletację towaru. System WMS może wspierać różne alternatywne formy kompletacji, takie jak kompletacja głosowa, czy kompletacja z wykorzystaniem światła (pick by light). W ramach przygotowania towaru do wysyłki system nadzoruje proces pakowania do najbardziej optymalnego pod względem wielkości opakowania oraz poprzez interfejsy wymiany danych, zarządza wydrukiem etykiet przewozowych- kurierskich.

Efekty wdrożenia systemu WMS.

Najbardziej znaczącym efektem wdrożenia systemu WMS jest wzrost efektywności funkcjonowania magazynu przejawiające się przede wszystkim zwiększoną szybkością realizacji zadań w magazynie (nawet o 30%), mniejszą ilością błędów (w niektórych przypadkach liczba błędów popełnianych przez obsługę magazynu spada niemal do zera) oraz zwiększenie transparentności magazynu dla Klientów (wprowadzenie statusów informujących Klientów o dostępności towarów, w trybie czasu rzeczywistego, czy statusy informujące o stopniu realizacji zamówienia). Aby przekonać się o efektach, metodyce i kosztach wdrożenia systemu WMS skontaktuj się z przedstawicielem HIT-Kody Kreskowe, ekspertem na polu optymalizacji procesów logistyki magazynowej oraz logistyki produkcji.

----- ARTYKUŁ SPONSOROWANY -----

Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.