Większość tego, co kupujemy w sklepach, jest wykonane z tworzyw, które można powtórnie wykorzystać. Posegregowane odpady są więc bardzo wartościowym surowcem, ale też dzięki temu chronimy środowisko.

Oczywiście, najlepiej by było, gdybyśmy mogli zapobiegać powstawaniu odpadów, ale ponieważ jest to niemożliwe, te już wytworzone trzeba wykorzystywać powtórnie albo poddać recyklingowi. Najgorszą metodą zagospodarowania odpadów jest ich składowanie na wysypiskach śmieci- przekonuje ministerstwo środowiska. O prawidłową segregację odpadów komunalnych musimy zadbać już w domu. Należy w tym celu oddzielić surowce możliwe do powtórnego zagospodarowania od zwykłych śmieci. Razem gromadzimy tylko te odpadów, które mają takie same właściwości, np. szkło ze szkłem, a plastik z plastikiem. Tych odpadów nie wyrzucamy do zwykłego śmietnika tylko do specjalnych, oznakowanych pojemników.

Przepisy nakazujące segregowanie odpadów obowiązują w Polsce już od kilku lat. Do tej pory panowała jednak w tym zakresie spora dowolność, bo to same gminy decydowały o tym, jak się u nich segreguje odpady. Najwięcej problemów było z kolorami pojemników, bo właśnie pod tym względem było najwięcej „samowolki”. Resort ochrony środowiska chce to zmienić przez wprowadzenie jednolitych przepisów w całym kraju. Będą one obowiązywały od 1 lipca br. Odpady będziemy dzielili na cztery kategorie. Do niebieskiego pojemnika lub worka będziemy wrzucali papier, do zielonego- szkło. Będzie można je dodatkowo podzielić- osobno szkło bezbarwne do białego, a szkło kolorowe do zielonego pojemnika. Żółty pojemnik będzie przeznaczony na metale i tworzywa sztuczne, a brązowy na odpady, które ulegają biodegradacji.

Gminy będą miały pięć lat na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach. Ministerstwo środowiska dało także samorządom czas potrzebny na wygaszenie obowiązujących teraz umów z firmami, które odbierają odpady. To oznacza, że nowe zasady segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będą wprowadzane w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, ale nie później niż do 30 czerwca 2021 r.

Jeśli będziemy mieli wątpliwości, do jakiego pojemnika należy wyrzucić odpad, można skorzystać z podpowiedzi:
Pojemnik/worek niebieski - papier
Wrzucamy: papierowe opakowania, kartony, tekturę (również falistą), gazety, czasopisma, wszelkie katalogi, ulotki, prospekty, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, torby i worki papierowe.
Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru powleczonego folią i lakierowanego, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po napojach i mleku i papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, naczyń jednorazowych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i papierowych ubrań.

Pojemnik/worek zielony- szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne- biały i szkło kolorowe- zielony pojemnik/worek)
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: ceramiki, porcelany, fajansu, szkła okularowego, doniczek, kryształów, żarówek i świetlówek, zniczy z zawartością wosku szkła żaroodpornego, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, lamp telewizyjnych, monitorów, termometrów i strzykawek.

Pojemnik/worek żółty- metale i tworzywa sztuczne
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), itp., plastikowe worki, torby, reklamówki, wszelkie folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Pojemnik/worek brązowy- odpady ulegające biodegradacji
Wrzucamy: resztki jedzenia odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), trociny i korę drzew, skoszoną trawę, gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty.
Nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, leków, popiołu z węgla kamiennego, ziemi i kamieni, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

To, czego nie można poddać recyklingowi, z wyjątkiem niebezpiecznych odpadów, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Podczas segregacji odpadów trzeba zwrócić uwagę na odpady niebezpieczne. Zalicza się do nich zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, przeterminowane lekarstwa, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów można się pozbyć w wyznaczonych do tego punktach w sklepach i aptekach oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), których organizacją muszą zająć się gminy, a informacje o nich udostępnić na swoich stronach internetowych.