Gmina Olkusz ogłosiła przetarg na prace związane z rewitalizacją Parku Czarna Góra. Oznacza to, że już w maju dowiemy się, kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu – największego spośród wszystkich zadań Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego wartość to 14 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 9 mln zł.

W ramach rewitalizacji Czarnej Góry przebudowane i oświetlone zostanie boisko do piłki nożnej. Ponadto modernizacji doczeka się również bieżnia. Czarna Góra zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatletyczne, w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, dyskiem i oszczepem. Przebudowane i oświetlone zostanie również mniejsze boisko treningowe. Dla najmłodszych olkuszan, w tym niepełnosprawnych, powstaną place zabaw. Dorośli będą mogli pobiegać po ścieżce wokół parku, a następnie odpocząć w altanach. W ramach rewitalizacji parku przewidziana została mała architektura oraz nowe oświetlenie.

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 9 maja. Następnie strony obowiązuje 30-dniowy termin związania ofertą. Istnieje zatem realna szansa, że jeszcze w czerwcu rozpoczną się pierwsze prace. Ostateczny termin wykonania całości robót mija we wrześniu 2020 roku.

Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu to jedno z 18 zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wartość wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie, to 26 mln złotych, z czego 17,5 mln złotych pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.