15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie zapewniając ojczyźnie niepodległy byt. Nad Wisłą, Wieprzem i Wkrą Wojsko Polskie dało przykład największej determinacji i bohaterstwa.

W 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej mieszkańcy powiatu olkuskiego oddali honor i cześć bohaterom tamtych dni, pamiętając, że wśród tysięcy polskich żołnierzy, którzy wnieśli bezpośredni wkład w jej zwycięstwo nie zabrakło również mieszkańców ziemi olkuskiej. Walka rozgrywała się z udziałem m. in. V Batalionu Strzelców Olkuskich, który wtedy jako III batalion w szeregach 9. Pułku Piechoty Legionów, przyczynił się do wywalczenia niepodległości i granic Rzeczypospolitej.Powiatowa uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji ojczyzny w Bazylice św. Andrzeja Apostoła, którą odprawił proboszcz - ks. Prałat Mieczysław Miarka. Druga część uroczystości odbyła się tradycyjnie na olkuskim Rynku, gdzie delegacje władz państwowych i samorządowych, kombatantów, szkół, zakładów pracy, służb mundurowych, związków zawodowych oraz organizacji politycznych złożyły wiązanki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Na wydarzeniu obecni byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Pełnomocnik Rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch, Posłanki Agnieszka Ścigaj i Lidia Gądek, radny Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik i przedstawiciele samorządów gmin powiatu olkuskiego. O oprawę muzyczną zadbała Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta.Podczas swojego wystąpienia starosta Bogumił Sobczyk mówił do zebranych:

„Wraz z całą Polską obchodzimy dzisiaj piękne święto – Święto Wojska Polskiego. Chcemy podziękować dziś obrońcom ojczyzny, polskim żołnierzom i ich rodzinom oraz wszystkim cywilnym pracownikom wojska. Życzę współczesnym żołnierzom by swoich umiejętności bojowych musieli dowodzić jedynie podczas ćwiczeń, a nie w realnej walce zbrojnej. A wszystkim nam – czy to mundurowym, czy cywilom – życzę takiej jedności w dążeniu ku dobru ojczyzny, jaką w 1920 roku w Bitwie pod Warszawą potrafili zachować Polacy bez względu na zapatrywania polityczne. Takiej jedności i spokoju potrzeba każdemu narodowi, zarówno w chwilach dramatycznych, jak i w czasie pokoju i kampanii.”Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.