W czasach koronowirusa na pogrzebie nie może być więcej niż 50 osób. W skrajnych przypadkach biskupi zarządzają mszę bez udziału wiernych. Stypy nie powinny się odbywać w ogóle. Jakie jeszcze wytyczne wprowadzono?

 Koronawirus a pogrzeby – jak wyglądają zalecenia? 

Metropolita gdański abp Leszek Sławoj Głódź zarządził, by na terenie całej diecezji uroczystości pogrzebowe odbywały się tylko na cmentarzu.

"Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej" - napisano w specjalnym dekrecie.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego" - dodano. Rozporządzenie obowiązuje do odwołania.

Podobnie sytuacja wygląda na terenie opolskim. Biskup Andrzej Czaja zaleca, by uroczystości pogrzebowe ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Limit osób to także 50, wliczając w to nie tylko żałobników, ale również księdza i pracowników firmy pogrzebowej. "Msza pogrzebowa może być odprawiana w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w późniejszym terminie, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby" - ogłoszono.

W diecezji gliwickiej zaś jeszcze bardziej zaostrzono ustalenia. „Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo (bez obecności wiernych - red.) lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego".

Jak przygotować zmarłego do pogrzebu w czasie koronowirusa? 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie wypowiada się na temat przygotowania zwłok do pochówku.

- Dotykanie zwłok jest niedozwolone poza czynnościami związanymi z obmyciem, ubraniem i ułożeniem zwłok - poinformowała Magdalena Smolińska-Kornas, rzecznik lubelskiego sanepidu powołując się na przepisy obowiązującego prawa.

 Do obmywania ciała zmarłego używa się płynu dezynfekcyjnego, a na dnie trumny umieszcza warstwę substancji płynochłonnej. Poza tym trumna musi być szczelnie zamknięta i obmyta z zewnątrz płynem dezynfekującym.

 - Pomieszczenie, w którym osoba zmarła przebywała oraz wszystkie przedmioty, z którymi była styczność, jak też środek transportu, którym zwłoki były przewożone, poddaje się odkażaniu - dodała rzeczniczka. - Zabrania się zewnętrznego mycia środka transportu drogowego przeznaczonego do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w miejscach przypadkowych i prowizorycznie zorganizowanych myjniach.