Został powołany Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych, który się zajmie przygotowywaniem zmian w przepisach. Będą one dotyczyły pojazdów uprzywilejowanych, czyli karetek, radiowozów i wozów strażackich – mają otrzymać dodatkowy sygnał. Obok sygnałów świetlnych i dźwiękowych służby będą się łączyły z odbiornikami radiowymi mijanych pojazdów, odtwarzając komunikat głosowy.

Sygnał pojazdów uprzywilejowanych w radiu – czy jest możliwy? 

Obecnie wszystkie pojazdy uprzywilejowane wysyłają sygnały świetlne w postaci charakterystycznych „kogutów”, a także dźwiękowe. Jednak jest to ciągle zbyt mało, gdyż takie rozwiązania czasami się okazują niewystarczające. Z tego względu w życie ma wejść nowa technologia, połączona z radiem. Propozycją jest możliwość podłączenia się do samochodowego odbiornika, by odtworzyć zapętlony komunikat o roboczej treści:

„Uwaga! Pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd!”

Wprowadzenie komunikatu będzie możliwe z użyciem profesjonalnych urządzeń, które wykorzystującą funkcje RDS, a konkretniej – TP/TA. Już teraz kierowcy mogą korzystać ze wspomnianej technologii, także w formie możliwości prezentowania tekstowych komunikatów o informacjach drogowych. Za pośrednictwem tego kanału każdy kierowca, który ma w aucie radio, usłyszy informacje ostrzegające o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym.

Nowa funkcja jest bardzo zaawansowana – pozwala na odtwarzanie, nawet wtedy, kiedy kierowca korzysta z trybu MP3 i Bluetooth. Informacja zostanie zaprezentowana również, gdy radioodbiornik jest wyłączony.

Kiedy wejdzie w życie nowy komunikat pojazdów uprzywilejowanych? 

Na chwilę obecną przybliżona data wprowadzenia tego rozwiązania nie jest znana. Ponadto zbliżony koszt innowacyjnego przedsięwzięcia również nie został jeszcze oszacowany. Idea jest uznana za słuszną, tym bardziej że kierowcy nierzadko, z uwagi na coraz większą liczbę pojazdów i czynników rozpraszających, nie zauważają nadjeżdżających pojazdów uprzywilejowanych. W ich przypadku każda sekunda ma znaczenie.