Pierwszego dnia lutego zostało otwarte przejście na terenie Emalii, łączące osiedla południowe z centrum miasta. W wyniku osiągniętego porozumienia między Gminą Olkusz a właścicielem terenu, mieszkańcy będą mogli korzystać z tego traktu komunikacyjnego codziennie w godzinach od 5:00 do 22:00. Dodatkowo, gruntownej modernizacji doczekała się kładka nad torami między ulicami Skwer i Na skarpie.

Największymi przeszkodami, które mieszkańcom osiedla Młodych i osiedla Pakuska utrudniały dojście do centrum miasta, były fatalny stan należącej do gminy kładki nad torami, zamknięta przez PKP kładka przy dworcu kolejowym oraz niedostępne przejście na terenie Emalii. Wygląda na to, że w dwóch przypadkach sytuacja radykalnie się poprawi. Gmina Olkusz właśnie podpisała z Emalią S.A. umowę dzierżawy nieruchomości komunikujących al. 1000-lecia z ul. Składową w Olkuszu. Jak zapowiada burmistrz Roman Piaśnik, Gmina Olkusz dąży do ostatecznego nabycia tego terenu i jego modernizacji na potrzeby komunikacyjne.

W styczniu rozpoczęła się również gruntowna przebudowa znajdującej się przy Skwerze kładki, która należy do miasta. Doraźne prace naprawcze były niewystarczające, stąd też podjęto decyzję o jej całkowitym remoncie. Technologia robót pozwala na przeprowadzenie wielu działań w miesiącach zimowych, na co zdecydowano się również z tego powodu, że w tym okresie ruch pieszych jest mniejszy. To z kolei ograniczy niedogodności związane z czasowym zamknięciem kładki.

Trwają również rozmowy z PKP PLK SA w sprawie remontu drugiej kładki – przy dworcu. I w tym przypadku można spodziewać się pozytywnego rozwiązania, bowiem pojawiła się duża szansa na przebudowę należącej do PKP kładki nad torami oraz samego peronu.


Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.