Po pieszych szlakach turystycznych na Pustyni Błędowskiej i w okolicznych lasach jeżdżą nieustawicznie kierowcy kierujący quadami i motocyklami crossowymi. Teren Pustyni Błędowskiej jest obszarem chronionym, zatem zarówno tam, jak i na terenie lasów poruszanie się pojazdami mechanicznymi (z wyjątkiem pojazdów do tego uprawnionych) jest niedozwolone.

Niestety, wśród pasjonatów sportów motorowych są osoby, które w sposób nieodpowiedzialny poruszają się w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zgodnie z zasadami udostępniania lasów opisanymi w rozdziale 5. Ustawy o lasach, ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest ona wyraźnie oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch.

Ponadto, zgodnie z w/w ustawą, w lesie zabronione jest hałasowanie i używanie sygnałów dźwiękowych, a także niszczenie, uszkadzanie drzew, krzewów lub innych roślin (przejazd quadem powoduje zarówno hałas, jak i niszczenie roślinności leśnej).

Również na terenie Pustyni Błędowskiej, która jest użytkiem ekologicznym, obowiązuje zakaz niszczenia i uszkadzania roślin (siedlisk chronionych), niszczenia i przekształcania obszaru (rzeźby terenu). Pustynia Błędowska znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (w parku tym zakazane jest między innymi organizowanie rajdów motorowych i samochodowych).

Gmina Klucze apeluje do kierowców pojazdów – zwłaszcza quadów i motocykli crossowych – o korzystanie z miejsc, w których poruszanie się pojazdami mechanicznymi jest dozwolone. Proszą o nienarażanie mieszkańców i turystów na niebezpieczeństwo i o poszanowanie bogactwa, jakim jest chroniona przyroda.

Przypadki naruszania wspomnianych wyżej przepisów, a także sytuacje zagrożenia spowodowane nielegalnymi przejazdami quadami i innymi pojazdami mechanicznymi, można zgłaszać pod numerami telefonów:

  • 112 – tel. Alarmowy
  • 997 – Policja
  • 608 507 085 lub 32 643 04 45 – Nadleśnictwo OlkuszChcesz się zareklamować na naszym portalu, pokazać jakie masz usługi, produkty? Nic prostszego, wystarczy do nas napisać TUTAJ, na początek otrzymasz 50% upustu.