Główny Inspektorat Sanitarny podaje informacje o wykryciu pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj.

Zagrożenie:

Obecność bakterii Salmonella z grupy D wykryto na powierzchni skorupek jaj w badanej próbce jaj.

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Produkt: 10 świeżych jaj TESCO, Świeże jaja, Klasa A, 10 sztuk, Klasa wagowa: L-duże 73g>masa≥63 g)
  • Najlepiej spożyć przed/nr partii: 03.08.2019.W
  • Kod na skorupkach jaj: 3PL14371361
  • Numer zakładu pakowania jajPL 16075903
  • Zapakowano w Polsce dla: TESCO POLSKA Sp. z o.o., 30-347 Karków, ul. Kapelanka 56
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

TESCO POLSKA Sp. z o.o. wycofała z obrotu ze sklepów oraz magazynów centralnych Tesco kwestionowaną partię jaj w dniu 30.07.2019. W dniu 02.08.2019 przedmiotowy produkt został zutylizowany przez poszczególne sklepy.

O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie nadzorującego zakład pakowania jaj. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: Jaja – co powinieneś wiedzieć?
Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.