Informujemy, że od dnia 21 listopada w Starostwie Powiatowym w Olkuszu nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych.

Wpłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd, przekształcenie i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa i Powiatu, opłaty komunikacyjne, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacyjne, dziennik budowy, kartę parkingową oraz kartę wędkarską będzie można uiścić na konto bankowe w banku PKO BP o numerze 58 1020 2528 0000 0102 0453 100.

Na konto w bank PKO BP o numerze 30 1020 2528 0000 0302 0453 1018 będzie można uiszczać opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego.

W przypadku wątpliwości oraz pytań o wysokości opłaty można skontaktować się ze Starostwem na numer telefonu: 32 647 87 90.