Zapewne już w maju trafi do Sejmu ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, którego zadaniem będzie budowa na państwowych gruntach tanich mieszkań na wynajem. Teraz trwają prace nad powołaniem Fundusz ziemi, czyli instytucji, która nabędzie i przygotuje tereny pod budowę mieszkań dla niezamożnych Polaków w ramach programu Mieszkanie Plus.

Ministerstwo infrastruktury i budownictwa, pomysłodawca Funduszu, chce, żeby ta ustawa weszła w życie na początku drugiej połowy roku. Ustawą o funduszu ziemi już w maju zajmie się rząd, potem będzie przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie zostanie skierowana do Sejmu. Mam nadzieję, że Sejm szybko ją przyjmie, żeby można było na początku drugiej połowy roku ją uruchomić- powiedział Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. -Chcemy wykorzystać grunty, które teraz należą m.in. do Poczty Polskiej, nie tylko pod budownictwo mieszkaniowe, ale chcemy także budować tam biurowce, w Polsce brakuje takich powierzchni.

Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbowi Państwa pod budownictwo mieszkaniowe powstał w połowie grudnia ubiegłego roku. Fundusz ma wspomagać program Mieszkanie Plus przez gromadzenie gruntów należących do Skarbu Państwa, a którymi obecnie zarządzają różne podmioty. Ma tymi gruntami zarządzać i inwestować na nich. Wiceminister podkreśla, że te grunty będą kupowane po cenach rynkowych.

Nie musimy wyłącznie korzystać z usług deweloperów w tym zakresie, ale możemy sami budować. Mamy firmy zarówno deweloperskie, jak i budowlane- tłumaczy Smoliński. -Chcemy, żeby te grunty nie były sprzedawane tak jak w ostatnich latach - wyłącznie po to, żeby zasypywać dziurę budżetową bez konkretnego celu. Teraz będzie to związane z polityką państwa, które chce wykorzystać grunty, które przez kilkadziesiąt lat były niewykorzystane i dzięki temu zwiększyć również przychody Poczty Polskiej.

„Wstępna kwerenda zasobów gruntowych, którą przeprowadziło ministerstwo infrastruktury pokazała, że w zasobach Skarbu Państwa, zarządzanych przez wojewodów lub agencje wykonawcze jest ok. 7,7 tys. ha gruntów. Teraz mogą one zostać wniesione do Funduszu” napisano w projekcie ustawy.

Do funduszu ziemi wejdą grunty Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli grunty rolne, grunty Agencji Mienia Wojskowego, grunty wojskowe i te tereny, którymi bezpośrednio administruje państwo, a które teraz są w gestii starostów czy wojewodów- powiedział Smoliński. -Będziemy chcieli te wszystkie grunty przenieść do banku ziemi.

Chcesz się zareklamować na naszym portalu, pokazać jakie masz usługi, produkty? Nic prostszego, wystarczy do nas napisać TUTAJ, na początek otrzymasz 50% upustu.