Czy godzi się, by miasto z wielowiekową i ciekawą historią, znaczące niegdyś i zwane Srebrnym nie miało swojej legendy? Wyzwanie, jakim bez wątpienia jest uzupełnienie owego braku, podjęła Grupa Teatralna „Glutaminian Sodu”. Do współtworzenia olkuskiej legendy członkowie grupy zaprosili wszystkich chętnych. W efekcie warsztatów z udziałem dzieci i młodzieży powstał happening pt. „Srebrna uliczka”. Jego prezentacja nastąpiła w niedzielę, 28 sierpnia, na terenie za Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu.

Wkład swój w powstanie tego wydarzenia mieli nie tylko wyżej wymienieni, ale też poeci Łukasz Jarosz i Sławomir Elsner. Ich wiersze usłyszeć można było używając słuchawek zawieszonych w Gabinecie ze Skarbem, którego wystrój stanowiły modele kamieniczek i obraz autorstwa Klaudii Zub-Piechowicz z barwnymi ptakami i Olkuszem w tle. Tam też, również w słuchawkach, rozbrzmiewały pieśni śpiewane przez pochodzącą ze Srebrnego Miasta znaną aktorkę Halinę Wyrodek. Powyżej modeli kamieniczek zawieszono srebrny klucz, a na lewo od niego dwa serca. Na sercach tych widniały imiona dotkniętych rakiem oczu dzieci, których kosztowne zagraniczne operacje finansowo wsparło społeczeństwo Olkusza.

Happening >>Srebrna uliczka<<

- Podjęliśmy się wykreowania olkuskiej legendy, lecz ze świadomością, że prawdziwą legendę miasta tworzą artyści, poeci, a także aktywni mieszkańcy. Ci, którym chce się robić coś więcej, niż tylko przebywać tu, pracować i robić zakupy – powiedział nam Maciej Nabiałek, wraz z Agnieszką Grabowską reżyserujący spektakle Grupy „Glutaminian Sodu” i jeden z współtwórców happeningu „Srebrna uliczka”.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Wracając od idei do przebiegu niedzielnego wydarzenia zaznaczyć należy, że wyżej opisane miejsce było ostatnim, do którego Maciej Nabiałek zapraszał licznie przybyłych widzów. Wszystko zaczynało się na schodach prowadzących z placu przy Bazylice św. Andrzeja na ul. Kościelną. To jej fragment wraz z placem parkingowym za magistratem stały się scenerią happeningu. Przed wspomnianymi stopniami gości witała Gazeciarka i wręczała im duże koperty zawierające tekst legendy, zaszyfrowane hasła oraz szablon ułatwiający ich odkodowanie. Pierwsza część zagadki brzmiała: „Łacińską tablicę odnaleźć musisz by klucz srebrny zdobyć”.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Tak zachęceni olkuszanie ruszyli między zwisającymi wszędzie srebrnymi nićmi, tkanymi przez ukrytą w kapsule czasoprzestrzeni Srebrzystą Panią. Dostrzec ją można było jedynie dzięki otworom łączącym naszą rzeczywistość z jej zagubionym gdzieś w kosmosie lokum. Już bez jakichkolwiek ograniczeń widzowie trafiali do pracowni alchemika Marcinusa, który nie ustawał w komponowaniu dymiących i syczących magicznych mikstur.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Po drodze mieli okazję spotkać równie wytrwałego, tyle że w poszukiwaniu swej głowy, Bernarda. Stracił ją zrywając nocą kwiat paproci w jednej z olkuskich sztolni.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Nieopodal laboratorium Marcinusa jawiły się duchy małżonków- topielców: Piotra

Happening >>Srebrna uliczka<<

i Aleksandry,

Happening >>Srebrna uliczka<<

których dziećmi byli wspomniany już Barnard oraz Agnieszka. Córeczkę, w dojrzałym już wieku, poznać można było w miejscu dozwolonym dla widzów powyżej lat osiemnastu.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Tragiczne losy tej rodziny i udział w legendzie innych jej bohaterów opisany został przez autorów happeningu, a tekst ten zamieszczony został poniżej relacji.

Happening >>Srebrna uliczka<<

À propos innych bohaterów, to na placu za magistratem gościła też Zjawa

Happening >>Srebrna uliczka<<

i tajemniczy Maciejus ze swym teatrem magicznych lalek, których część wykonały dzieci biorące udział w poprzedzających happening warsztatach. Była też Dziewczyna od Srebrnych Ptaków

Happening >>Srebrna uliczka<<

i Dziewczyna od Ptaków Czarnych,

Happening >>Srebrna uliczka<<

oraz dwie walczące nieustannie o lokalne gazety postacie: Żebrak oraz Szczur.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Tuż obok nich fragmenty legendy za pomocą teatrzyku kukiełek prezentowała reżyser „Glutaminianu Sodu” Agnieszka Grabowska.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Wszystko to z mroków wieczoru wydobywały różnobarwne, podkreślające klimat spektaklu światła. Nie zabrakło też umiejętnie dobranej, równie skutecznie co światło budującej nastrój wydarzenia muzyki.

Happening >>Srebrna uliczka<<

Nawiązując do częstokroć dających się zasłyszeć komentarzy widzów, relację z wydarzenia tego zakończyć wypada nadzieją, że „Gluty” nie poprzestaną na tym i w nieodległej przyszłości uraczą nas kolejnym happeningiem.

Srebrna (?) uliczka

W happeningu „Srebrna uliczka” wystąpili:

Srebrzysta Pani - Paulina Drobisz,
Dziewczyny z Ptakami - Kinga Matusiak, Urszula Maj,
Żebrak - Zuza Barczyk,
Szczur - Krzysztof Mól,
Bernard-człowiek bez głowy - Przemek Kojot Piątek,
Aleksandra (Baba) - Ola Ziarnik,
Piotr-Wodnik cierpiący na suchoty - Kamil Wołoszyn,
Małgorzata od srebrników - Małgorzata Marszałek,
Gazeciarka - Karolina Trząska,
Alchemik Marcinus - Marcin Oleksy
Arleta i inne pacynki - Agnieszka Grabowska,
Zjawa - Daniel Lasecki,
Gabinet ze skarbem - Maciej Nabiałek.