Cykl szkoleniowy "ABC DLA NGO OLKUSZ" ma przygotować uczestników do poprowadzenia nowej organizacji pozarządowej. Pozwoli poznać i na własnych przykładach omówić najważniejsze aspekty funkcjonowania NGO (organizacji pozarządowej) i dobrze wystartować w pierwszym okresie działania.

Cykl “ABC dla NGO” składa się z 8 spotkań (64 godzin edukacyjnych), odbywających się w czterech blokach po dwa dni zajęć (sobota – niedziela) oraz 1 popołudniowego spotkania networkingowego. Cykl obejmie takie zagadnienia, jak:

 • zarządzanie strategiczne w NGO
 • wizerunek organizacji i promowanie działań
 • aspekty formalno-prawne związane z funkcjonowaniem organizacji
 • zarzadzanie finansami, w tym źródła finansowania działalności NGO
 • praca metodą projektu – również w praktyce
 • księgowość
 • zarządzanie zespołem

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa. Zaświadczenia ukończenia wręczone zostaną na spotkaniu networkingowym, na które zaproszeni zostaną nie tylko uczestnicy cyklu, ale też pozostali członkowie ich grup lub organizacji.

W trakcie trwania cyklu, uczestnicy, korzystając ze wsparcia doradców, opracują pracę zaliczeniową na wybrany przez siebie temat, przydatny im w funkcjonowaniu organizacji.

Przykładowe tematy: Budżet organizacji i plan finansowania na najbliższy rok, Opracowanie struktury wewnętrznej organizacji i zespołu, Plan rozwoju zespołu organizacji, Plan  działania organizacji na 1-2 lata, Opracowanie koncepcji projektu i wniosku, Przeprowadzenie diagnozy potrzeb pod kątem projektu, Polityka rachunkowości.

Szczegółowy program ABC w NGO MZ 2 edycja można znaleźć TUTAJ.

Program szkoleniowy pozwoli uczestnikom rozwinąć praktyczne kompetencje, m.in. dotyczące:

 • specyfiki sektora organizacji pozarządowych i możliwości działania, jakie on daje,
 • zwiększenia znajomości prawnych aspektów działalności organizacji,
 • pracy metodą projektu,
 • tworzenia i realizacji projektów,
 • pozyskiwania źródeł finansowania działań NGO,
 • specyfiki zatrudniania i rozliczania pracowników w organizacjach pozarządowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszani są uczestnicy projektu MOWES KOM:

 • przedstawicieli młodych (stażem) organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych,
 • chcących się sformalizować (lub będących w procesie formalizacji).
 • osoby, które nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowej – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym
 • preferowane jest uczestnictwo 2 osób z jednej grupy/organizacji

Organizacja zajęć:
 • Forma zajęć: wykładowo-warsztatowa
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00-16.15 w POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OLKUSZU ul. F. Nullo 29b, 32-300 Olkusz
 • Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiad)
 • Udział w cyklu jest bezpłatny
 • WARUNKIEM UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU CYKLU JEST OBECNOŚĆ NA MIN. 80% ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I DOSTARCZENIE PRACY ZALICZENIOWEJ DO DNIA:  23.11.2018

Aktualne terminy szkoleń (Szkolenie dla uczestników z Małopolski Zachodniej: powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski i wadowicki). Łącznie 64 godzin szkolenia, 8 dni szkoleniowych. Planowane terminy:

 • 1 i 2 dzień: 22 – 23.09.2018 godz. 9.00-16.15
 • 3 i 4 dzień: 06 – 07.10.2018 godz. 9.00-16.15
 • 5 i 6 dzień: 20 – 21.10.2018 godz. 9.00-16.15
 • 7 i 8 dzień: 17 – 18.11.2018 godz. 9.00-16.15
 • spotkanie podsumowujące – wręczenie zaświadczeń: 27.11.2018 o godz.17.00

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 września 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod tym linkiem: TUTAJ.




Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.