Już w czwartek, 2 marca w Olkuszu zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu, w związku z wprowadzeniem stref ruchu na ulicach Armii Krajowej i Legionów Polskich.

W strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy drogowe, tak jak na drodze publicznej. Parkowanie dozwolone jest zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym, m.in. zatrzymanie i postój pojazdów możliwy jest wyłącznie w takich warunkach, w których jest on widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców i tym samym nie powoduje utrudnień i zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W strefie ruchu piesi mają obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W sytuacji, gdy nie ma chodnika, pieszy musi poruszać się lewą stroną pobocza jezdni. Z kolei dzieci do 7. roku życia mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Na ul. Armii Krajowej i Legionów Polskich wprowadzona zostanie tzw. strefa tempo 30, w której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.