W zabytkowym budynku na terenie parku w Kluczach prowadzone są prace remontowe i odtworzeniowe w ramach zadania „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”.

Gmina przekazała teren budowy wykonawcy we wrześniu ubiegłego roku. Na odnowienie zabytku Gmina Klucze pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości ponad 3,7 mln zł. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 5,7 mln zł.

Na parterze i na piętrze zostały skute tynki, są także gotowe nowe stropy (nad piwnicą i na piętrze budynku). Ponadto wzmocniono fundamenty i nadproża oraz rozpoczęto izolację fundamentów. Budowany jest również szyb windy. Wykonawca przygotowuje też nowy układ pomieszczeń, a wyburzony od strony południowej ganeczek, który był w bardzo złym stanie, będzie w całości odtwarzany. Trwają również prace konserwatorskie w jednej z pracowni w Krakowie, do której trafiły zdemontowane elementy zabytkowe i stolarka wewnętrzna z pałacyku.

Odnowiony budynek ma być miejscem aktywności w różnych sferach. Posłuży jako miejsce wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, powstanie w nim także sala do rehabilitacji i miejsce do organizowania wydarzenia kulturalnych. Przewidziano tam również część wystawową, związaną tematycznie z rodziną Dietlów i Mauve (przemysłowców, przedwojennych właścicieli dworku). Adaptacja dworku do nowych funkcji społecznych uwzględnia propozycje wskazane przez mieszkańców podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Jest to część kompleksowych inwestycji Gminy Klucze zmierzających do stworzenia w obrębie parku i jego zabudowy miejsca reprezentatywnego i przyjaznej przestrzeni dla jego użytkowników. Zaplanowano także rewitalizację parku (jego część już została zagospodarowana w ubiegłym roku), a w sąsiednim budynku, dawnej siedzibie gminy, przewidziane jest utworzenie żłobka i domu wsparcia dla seniorów.Widzisz ciekawe zdarzenie? Masz ciekawy filmik, zdjęcie? Podeślij do Redakcji, może wspólnie coś opublikujemy. Wystarczy do nas napisać kontakt przez Facebook lub Kontakt przez stronę.